HVAD BLIVER JERES DELESERVICE I 2016?

Som alle virksomheder fik en hjemmeside i 90'erne og derefter en ehandels-butik i 00'erne - vil alle virksomheder nu komme til at tilbyde sine kunder en serviceforbedrende app. Èn af dem, man i dag kalder for deleøkonomi. Endnu et år er gået. Endnu er deleøkonomien blot en tilbygning til den traditionelle økonomi. Men deleøkonomi rummer kimen til en revolution, der kan vende op og ned på vores økonomi og vores opfattelse af virksomheder. Det giver snart ikke længere social status at eje noget, når man kan leje det billigere og bedre. Kun den ældre generation bruger ejerskab som statussymbol. Unge mennesker gør det ikke længere. De venter på et hipt alternativ. For de unge er fællesskab bedre end ejerskab. Forbrugerne er ved at blive til medbrugere, der deler lejligheder og biler, fordi det er smartere end at bo på hotel eller at have sit eget køretøj. Det er både mere nærværende og billigere at dele med andre. Når man kan forsvare økonomien i sin beslutning, bliver det til mere end et statussymbol. Det er bæredygtigt og godt for os alle.

Læs mere ...

DEN NYE ANDELSBEVÆGELSE

Vi fik i sin tid succes med andelsbevægelsen, fordi vi var nødt til det. Danmark havde lige siden vikingerne været en mægtig og stærk nation med masser af selvtillid, men efter 1864 var vi færdige som internationale spillere. Mirakuløst nok fik vi lov til at beholde vores lille kridtbanke i Østersøen og tilmed vores flag. Men det var kun på de andres nåde. Vi blev død og pine nødt til at stå sammen og hjælpes ad, hvis vi ikke skulle gå i opløsning som folk. Vores kristne kultur havde lært os, at nøglerne til paradis gik gennem hårdt arbejde i vores ansigts sved, og livet havde altid været hårdt heroppe højt mod nord, hvor vi fra starten havde været nødt til at lave brød af rug, fordi det simpelthen var for koldt til at dyrke hvede.

Læs mere ...

BLOCKCHAIN - VÆRDIERNES INTERNET

Blockchains er åbne, grænseløse, decentrale, transparente og sikre dele-databaser. Hvad vi vælger at putte ind i disse databaser, kan variere, men alt hvad der er digitalt, kan i princippet lægges på en blockchain. Det kunne for eksempel være valuta, billetter, kvitteringer, værdipapirer og gavekort. For at nævne nogle få værdier. Kan vi undgå, at deledatabaserne bliver lukkede, indhegnede, centraliserede, mørklagte og underlagt tung kontrol? Sikkert ikke. Mon ikke, at der sker det samme med blockchain som med internettet, der også groede vildt og ureguleret i begyndelsen. Til det blev kultiveret og fik sat små, kønne hegn op, og der kom styr på den kaotiske vildskab med rækker af velplejede hjemmesider og apps. Der var ikke mange, som havde en såkaldt hjemmeside i midten af 1990’erne. Der var heller ikke mange af hjemmesiderne, som havde reel værdi. Det var som oftest digitaliserede brochurer, der var direkte spejlinger af årsrapporten. Som om, at der ikke var forskel på at bladre og at scrolle. De færreste vidste i øvrigt, hvad ’at scrolle’ betød, så hvordan skulle man overhovedet vide, hvordan man surfede på the World Wide Web?

Læs mere ...